A Management i Disseny d’Espectacles treballem amb entusiasme i esforç. Considerem en totes les fases del procés projectual tots aspectes pràctics i funcionals. La nostra especialització i coneixement ens permet preparar tot tipus d’acte o esdeveniment responent amb voluntat de servei. La nostra eina és la creativitat i creiem fermament que la comunicació amb el client és el puntal bàsic per al bon desenvolupament dels projectes.

NOSALTRES  i la nostra RSC

Management i Disseny d’Espectacles és el projecte vital de l’emprenedor Jaume Martínez i Casas: músic, pintor, pagès, … i sobretot la persona més creativa, lluitadora i positiva que coneixem. Exercint el seu dret a la jubilació, ha passat el testimoni a l’equip que ara hi ha darrere d’aquest text.

L’estructura base de MIDE, des de l’1 de gener de 2018, està composta per tres dones valentes, alegres i treballadores amb àmplia trajectòria dins de l’empresa.

En aquest equip impera la il·lusió de traslladar a la quotidianitat els valors del compromís ciutadà per la sostenibilitat, impregnant els projectes que des d’aquí gestionem, dels valors transversals que contribueixen a la construcció d’un futur més just, i per tant, un món millor.

Gràcies a la nostra experiència professional, i especialment a la nostra sensibilitat personal, detectem ràpidament tant aquelles accions, productes o serveis de la producció que cal valorar, com aquelles que són fàcilment millorables, proposant les pràctiques correctives més adients per fer créixer la implementació de la RSC als projectes.

Més enllà de la Responsabilitat Social Corporativa

En algun moment va arribar el document “compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022” a les nostres mans.

Conscients que en el sector dels esdeveniments ens queda molt camí per recórrer en l’optimització dels recursos, vam decidir escollir les accions que més ens poden apropar a l’excel·lència des de la nostra professió:

  • Promovem la recuperació i manteniment dels espais públics urbans, com a zones de trobada de persones, de joc i de vida al carrer. Aquests actuen com a instruments renaturalitzadors de la ciutat i l’assistència i participació conscient en aquests llocs de convivència contribueixen a la cohesió social.
  • Apostem, en la mesura de les nostres possibilitats i les circumstàncies de l’acte, per disminuir els nivells de soroll i contaminació lumínica, fonamentant els esdeveniments en horari diürn.
  • Traslladem el concepte smart, fins ara vinculat a les ciutats, als esdeveniments, incrementant l’eficiència en el consum de recursos i marcant una aposta clara pels elements de lloguer, la reutilització, el manteniment i reparació de béns, allargant la vida útil dels productes i mitigant l’obsolescència programada.
  • Prioritzem el consum ecològic, de proximitat i justa amb la compra responsable a xarxes i cooperatives de consum i facilitem la recollida del possible menjar sobrant a ONGs com Social Fooding.
  • Millorem la gestió de residus: en primer lloc, procurant no generar-los amb productes d’un sol ús, i en segon lloc, realitzant una supervisada recollida selectiva.
  • En un camp més intern, vetllem pel benestar emocional i físic de tot l’equip que ens envolta. L’estructura organitzativa de treball a MIDE és tan horitzontal com podem, integrant totes les veus i necessitats individuals en la gestió quotidiana.
  • Estem desenvolupant el projecte “fulldefelicitacio.cat” que pretén posar al mateix nivell el full de felicitació que el síper estès full de reclamacions. Considerem que s’han de crear i fomentar mecanismes positius de participació.
CONEIXEM-NOS

Projectes Que Hem Realitzat.

Coneix l’Equip Management.

Management disposa d’un equip propi de tècnics, que escolleixen acuradament els col·laboradors i proveïdors idonis per a cada acte, utilitzant tots els mitjans necessaris per tal que el projecte esdevingui un èxit.

Som Aquí Perquè La Seva Acció Sigui Un Èxit!

A Través d’Idees Creatives, Innovació & Ferma Determinació

COMENCEM!